autolife-plus.ru
География

5 laқ туралы əngіme zhazu

5 лақ туралы əнгіме жазу

  • аза ежелден мал шаруашылыымен айналысан халы.Мал оларды ким,тамаы,клг.Бр сзбен айтанда барлы тршлг,кнелтс мала байланысты болан.Сонды-тан да азатар малды жасы крген,тлдетуд,ктп-баудыкбейтп,сруд ойдаыдай игерп,отбасына ажетне арайрктеп сойып жеп отыран.Бзд йдег орада латар те кп.Соны шнде зме атты найтын лаым бар.Ол сондай сйкмд.Атам екеумзлатара ст беремз жне шп беремз.Мне маган ла те атты найды!
  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *