autolife-plus.ru
Изобретения

Синтаксис не Жан Деген onyn turleri

Синтаксис деген не жане онын турлери

  • Синтаксис(грек.куру,бириктиру)-соз тиркеси мен сойлем курылысын карастыратын грамматиканын быр саласы.турлери:-соз тиркеси синтаксисы Жане сойлем синтаксисы
  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *