autolife-plus.ru
Биографии

Menin мектеби shygarma

Менин мектебим шыгарма

  • Мен мектебм те дем . мектепте балалар тлм -трбин жне блм алады .Мектепке келгеннен кейн достарым кбейд.мен мектебм ( ) абатты , сем имарат . мен з мектебнд жасы кремн .
  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *